Anemomylos Travel, Naoussa
Avra Travel, Paroikia
Erkyna Travel, Paroikia
Visit Cyclades, Paroikia
Eurodivers, Pounta
X-Ta-Sea Divers, Santa Maria
Paros Kiteboarding Resort, Pounta
Kokou Riding Center, 2nd km, Naoussa to Ysterni road
Tao's Center, Ampelas